2020+New+diraama+galaamsoo+wood+mp3

Yeroo Jaalalaa #Dheeraa Magaalaa Galamsoo.

Yeroo Jaalalaa #Dheeraa Magaalaa Galamsoo.

25:08

Koflan Dhumnee Gaafi fi Deebi Koflan Garaa nama Dhukubsu

Koflan Dhumnee Gaafi fi Deebi Koflan Garaa nama Dhukubsu

22:44

hadhaa kanuus amma isii mana isii qulqulesituu dawadhaa

hadhaa kanuus amma isii mana isii qulqulesituu dawadhaa

18:29

Dirama heddu nama bohaarsu"Gowwaa bareddu olla jaalatu.

Dirama heddu nama bohaarsu"Gowwaa bareddu olla jaalatu.

9:17

“konkolaachisaa dheera addunyaati fi gowwaa” GALAMSO WOOD

“konkolaachisaa dheera addunyaati fi gowwaa” GALAMSO WOOD

4:22

Diree wood dirama heddu bareddu

Diree wood dirama heddu bareddu

1:29:10

Seenaa Gaddisiiftuu Akkaan Nama Boochiftu | Dheeraa Magaalaa Galamsoo Waliin Gaafii fi Deebii|Roras

Seenaa Gaddisiiftuu Akkaan Nama Boochiftu | Dheeraa Magaalaa Galamsoo Waliin Gaafii fi Deebii|Roras

44:34

Direwood

Direwood

2:20

PRESIDENT fi PRIMINISTER galamso wood dogongore yeroo nama dogongorssiisu🤣

PRESIDENT fi PRIMINISTER galamso wood dogongore yeroo nama dogongorssiisu🤣

15:34

Saaba fi feeysalo kutaa 3ffaa

Saaba fi feeysalo kutaa 3ffaa

14:46

New Diraamaa Afaan Oromoo ( Sin Dabriin )

New Diraamaa Afaan Oromoo ( Sin Dabriin )

25:44

Funny Afaan Oromoo Koflaan Garaa Nama Dhukkubsu ( Mooraa) 2018

Funny Afaan Oromoo Koflaan Garaa Nama Dhukkubsu ( Mooraa) 2018

26:35

Fighting feeysalo ft hanii

Fighting feeysalo ft hanii

3:56

hadha jarsa Hamtuu part 2 #oromodirama #ifrahmamile#galamsowood#rastemsukare/2021

hadha jarsa Hamtuu  part 2  #oromodirama #ifrahmamile#galamsowood#rastemsukare/2021

11:03

New Diraamaa Haarawa Afaan Oromoo ""JAALATAN TAKKUMA"" BY BedenoWood

New Diraamaa Haarawa Afaan Oromoo ""JAALATAN TAKKUMA"" BY BedenoWood

37:47

Leenjii Aadaa Oromoo Hararge | Oromo Cultural Training | Afran Qalloo Dirree Dhawaa

Leenjii Aadaa Oromoo Hararge | Oromo Cultural Training | Afran  Qalloo Dirree Dhawaa

43:34

Short Afaan Oromoo Comedy Dirama 2020 | RORAS TUBE

Short Afaan Oromoo Comedy Dirama 2020 | RORAS TUBE

4:17

Tiyyan na basii corona

Tiyyan na basii corona

16:17

Jaartii hamtuu 😂😂koflaan dhumaa daawadhatti👈

Jaartii hamtuu 😂😂koflaan dhumaa daawadhatti👈

5:34