چرا+احتمال+انتقال+کورتوا+به+رئال+مادرید+بالاست؟

افسر مرد را می کشد و به طور جدی پشیمان می شود

افسر مرد را می کشد و به طور جدی پشیمان می شود

16:30

من از ترسناک ترین متل دلقک دنیا جان سالم به در بردم

من از ترسناک ترین متل دلقک دنیا جان سالم به در بردم

7:09

تقارن های Chern-Weil و چگونه گرانش از آنها جلوگیری می کند. ▸ مت ریس #EFTBounds

تقارن های Chern-Weil و چگونه گرانش از آنها جلوگیری می کند. ▸ مت ریس #EFTBounds

47:01