سخنان+استاد+رضا+حسنوند+در+مورد+همایش+ثبت+زبان+لکی+در+هرسین

خبر همایش بزرگ گرامیداشت ثبت ملی زبان لکی در شهر هرسین در شبکه زاگرس laki language زمانی لەکی

خبر همایش بزرگ گرامیداشت ثبت ملی زبان لکی در شهر هرسین در شبکه زاگرس  laki language زمانی لەکی

3:14

صحبت های داود داودی درباره زبان لکی Laki language زمانی لەکی

صحبت های داود داودی درباره  زبان لکی  Laki language زمانی لەکی

13:30

صحبت های بهادر غلامی درباره "زبان لکی" در برنامه عطر وه هاری شبکه زاگرس Laki language

صحبت های بهادر غلامی درباره "زبان لکی" در برنامه عطر وه هاری شبکه زاگرس Laki language

13:52

اشعار لکی زیبا از اسد آزادبخت برای مردم چمچمال Chamchamal

اشعار لکی زیبا از اسد آزادبخت برای مردم چمچمال Chamchamal

1:57

پیشینه و جایگاه شعر لکی در ادبیات ایران laki language, lak tribe, lak ethnic زمانی لەکی

پیشینه و جایگاه شعر لکی در ادبیات ایران laki language, lak tribe, lak ethnic زمانی لەکی

5:37

Documentary il jalalvand قسمت های از مستند ایل جلالوند

Documentary il jalalvand قسمت های از مستند ایل جلالوند

10:54